s s

Srednjenaponski blok je 12kV,630A, u sastavu:


-Trafo ćelija sa mikroprocesorskim releom za zaštitu voda.


-Merna ćelija sa tri naponska i tri strujna merna transformatora i obuhvatnim transformatorom.


-Jedna vodna ćelija