s s s s

Srednjenaponsko postrojenje je sastavljeno iz dve vodne+merne+trafo ćelije