s s s s

Srednjenaponsko postrojenje je sastavljeno iz  vodne+merne+trafo ćelije