Godine 2015 počinjemo saradnju sa ZPUE Poljska jednim od lidera na svetskom elektroenergetskom tržištu i te godine postajemo njihovi zvanični distributeri. Nastupa period obuke kadrova u pogonima ZPUE i transfera tehnologije. Ova saradnja dostiže vrhunac 2021 godine kada postajemo zvanični partneri i exkluzivni distributeri za teritoriju Srbije. Naši proizvodi ispunjavaju sve svetske standarde a sa cenom su prihvatljivi za naše tržište.


Thumb


Čvrst dizajn rasklopnih uređaja tipa TPM osigurava pouzdanost i otpornost na nepovoljne uslove okoline. Prenaponski pritisci, koji su uzrokovani unutrašnjim lukom, eliminišu se otvaranjem sigurnosnog ventila instaliranog u donjem delu rezervoara rasklopnih uređaja i nisu opasni za rukovaoca. Svaka pregrada je opremljena indikatorima napona zahvaljujući kojima operater može biti siguran da terminali izolacione čahure nisu pod naponom. Sklop mehaničke blokade omogućava otvaranje poklopca odeljka za kablove nakon zatvaranja prekidača za uzemljenje.

Postoji sistem blokade između rastavljača prekidača (prekidač, rastavljač) i prekidača za uzemljenje, te između prekidača za uzemljenje i maskirajućih poklopaca, što sprečava netačne postupke uključivanja. U ležištu transformatora rastavljača prekidača postoji dodatna blokada između rastavljača i osigurača osigurača, kao i između uzemljivača i maske poklopca, koja izoluje cevi.